Lisans anlaşması

Bir Delaware şirketi olan iOS-Unlocker Ltd.'nin ("biz" veya ") sahibi olduğu ve işlettiği www.ios-unlocker.com'un ("Site") bu Hizmet Koşullarına ("Şartlar") bağlı olmayı kabul ediyorsunuz. bize") Siteyi, yazılımımızı ("Yazılım") ve Sitede veya Yazılım aracılığıyla (Site ve Yazılım ile birlikte burada "Hizmetler" olarak anılan) diğer ürün veya hizmetlerimizi her kullandığınızda veya bunlara eriştiğinizde "). Hizmetleri kullanımınız, bu Şartları kabul etmenize ve bunlara uymanıza tabidir. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayın. Hizmetlere her eriştiğinizde veya Hizmetleri kullandığınızda, bu Koşulların güncel sürümü geçerli olacaktır. Bu Koşullar Sitede her zaman mevcut olacaktır.

Hizmetleri kullanımınız ayrıca Sitede bulunan ve referans yoluyla bu Koşullara dahil edilen Gizlilik Politikamıza da tabidir; ayrıca, Hizmetlerde zaman zaman yayınlayabileceğimiz kurallarımıza, politikalarımıza ve prosedürlerimize uymayı kabul etmektesiniz. Bu Koşulları herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu Koşullarla ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.

BU YASAL OLARAK BAĞLAYICI BİR ANLAŞMADIR. BU SÖZLEŞMEYİ ANLAMIYORSANIZ VEYA BU SÖZLEŞMEYİ VEYA BURADA BELİRTİLEN GİZLİLİK POLİTİKASINI TABİ OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEDEN DERHAL ÇIKMALISINIZ VE HİZMETLERE VEYA YAZILIMLARA ERİŞİM VEYA HİÇBİR ŞEYİ KULLANMA YETKİNİZ YOKTUR. SİTEYE, HİZMETLERE VE/VEYA YAZILIMLARA ERİŞEREK VEYA KULLANARAK, EN AZ 18 YAŞINDA OLDUĞUNUZU (VEYA 13 İLE 17 YAŞ ARASINDAYSANIZ, DAHİL SİTEYİ, HİZMETLERİ VE/VEYA YALNIZCA EBEVEYNİNİZİN VEYA VELİNİZİN ONAYI İLE) YASAL OLARAK BU SÖZLEŞMEYE KATILABİLECEĞİNİZ VE BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZ, ANLADIĞINIZ VE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ.

YAZILIM VE LİSANSLAR

Bu Koşullarda kullanıldığında, aşağıdaki terimler belirtilen ilgili anlamlara sahip olacaktır, bu anlamlar tanımlanan terimlerin hem tekil hem de çoğul biçimleri için geçerli olacaktır:

YAZILIM

"Yazılım", (A) kaydı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Şartın geçerli olduğu iOS-Unlocker Yazılımını içeren indirmelerin, dosyaların, disk(ler), CD-ROM(lar)ın veya diğer ortamların tüm içeriği anlamına gelir. bilgi, yani kayıt adınız için benzersiz olan lisans anahtarı; (B) ilgili açıklayıcı yazılı materyaller veya dosyalar ("Belgeler"); ve (C) Yazılım kurulum dosyaları ve kod örnekleri (varsa); ve (D) varsa, Size tarafımızdan şimdi veya gelecekte sağlanan Yazılımın yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, eklemeleri ve kopyaları (toplu olarak "Güncellemeler").

"Deneme Sürümü", Yazılımın yalnızca Yazılımı incelemek, göstermek ve değerlendirmek için kullanılacak bir sürümü anlamına gelir. Deneme Sürümünde bulunan herhangi bir işlevsel özellik, sınırlama veya sorun, satın alınan bir lisansın geri ödemesini almanız için bir dayanak veya neden olmayacaktır ve olmayacaktır. Diğer tüm geri ödeme durumları, iOS-Unlocker Geri Ödeme Politikasına tabidir ve buna tabidir.

LİSANS

Lisans veren olarak iOS-Unlocker, lisans alan olarak Size Yazılımı bu Koşullar kapsamında münhasır olmayan bir şekilde kullanma hakkı verir. Yazılım, telif hakkı kanunları ve uluslararası telif hakkı anlaşmalarının yanı sıra diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. iOS-Unlocker, Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. iOS-Unlocker, Yazılımdaki ve Yazılımdaki telif hakkının mülkiyetini elinde tutar.

İZİN VERİLEN KULLANIMLAR VE KISITLAMALAR

KULLANIM

Bu Koşullara uymanıza bağlı olarak iOS-Unlocker, Yazılımı yalnızca aşağıdaki şekilde kullanmanız için Size münhasır olmayan, sınırlı, geri alınabilir, devredilemez bir lisans verir:

AKTAR

Burada veya bizim açık rızamız ve anlaşmamız dışında, bu Yazılımı devredemez, kiralayamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya alt lisansını veremezsiniz. Bununla birlikte, Yazılıma ilişkin tüm lisans haklarınızı (sağlandığı şekliyle orijinal haliyle) başka bir tarafa bir defaya mahsus kalıcı olarak devredebilirsiniz, ancak devirden haberdar edilmemiz ve deviri onaylamamız ve devreden kişinin, bu Şartlar.

GENEL ŞARTLAR

FESİH

Bu Şartlar feshedilene kadar geçerlidir. Bu Lisans kapsamındaki haklarınız, bu Koşulların herhangi bir hükmüne uymazsanız ve veya varsa, Bize ödenecek ve Yazılımı kullanımınızla ilişkili ücretleri ve masrafları başka bir şekilde ödemezseniz, tarafımızca bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak feshedilecektir. Bu Koşulların feshedilmesi üzerine, Bilgisayarınızdaki veya cihazınızdaki ve başka şekilde Mülkiyetinizde veya kontrolünüzde olan Yazılımın tüm kopyalarını, tamamen veya kısmen, tüm kullanımını durduracak ve imha edecek, kaldıracak veya sileceksiniz. Bu Şartların, açık anlamıyla fesihten sonra yerine getirilmesi gereken ve uygulanması gereken herhangi bir şartı veya koşulu fesihten sonra da geçerli olacaktır.

TAZMİNAT

Bizi, bağlı şirketlerimizi ve bizim ve onların görevlilerini, yöneticilerini, lisans verenlerini, ortaklarını, lisans alanlarını, danışmanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, avukatlarını, çalışanlarını ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını (topluca "Tazmin Edilenler") tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul edersiniz. bilgilerinizden, Hizmetleri kullanımınızdan veya bu Şartları ihlalinizden fiilen veya iddia edildiğine göre kaynaklanan makul avukatlık ücretleri (topluca "Talep(ler)") dahil olmak üzere her türlü iddia, yükümlülük, masraf ve gider. İlgili Tazminat Alacaklının kendi seçtiği bir avukatla katılma hakkına tabi olarak, herhangi bir Tazminat Alana karşı veya onun maruz kaldığı herhangi bir İddiayı savunmaktan ve herhangi bir Tazminat Alana karşı yapılan tüm iddialardan kaynaklanan zarar veya kayıpların ödenmesinden yalnızca siz sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. önceden açık yazılı onayımız olmadan herhangi bir Tazminat Alana herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk yükleyen herhangi bir uzlaşmayı kabul etmeyeceğiz.

GARANTİ YASAL UYARI

HİZMETLERİN "OLDUĞU GİBİ" ESASINDA, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULDUĞUNU VE HİZMETLERİ KULLANMANIN RİSKİ SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARIN GENELLİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, (I) SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, (II) GARANTİLER DAHİL, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDEDERİZ. HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF FİKRİ MÜLKİYETİNİN VEYA MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ, (III) HİZMETLERDEKİ GECİKMELER, KESİNTİLER, HATALAR VEYA EKSİKLERLE İLGİLİ GARANTİLER VEYA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR PARÇASI, (IV) HİZMETLERİN İLETİMİ VEYA TESLİMATIYLA İLGİLİ GARANTİLER, (V ) VERİLERİN DOĞRULUĞU VEYA DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ GARANTİLER VE BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILAN PERFORMANS, PERFORMANS VEYA DİĞER EYLEMLER VEYA İHMALLERLE İLGİLİ DİĞER DİĞER GARANTİLER. AYRICA VE YUKARIDA BELİRTİLENLERDEN HERHANGİ BİRİNİN GENELLİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, HİZMETLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZ VEYA GEREKSİNİMLERİNİZİ YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR KİŞİNİN İHTİYAÇ VEYA GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ YOKTUR. AYRICA, GARANTİMİZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN KAYNAKLANAN VEYA KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ DİĞER DURUMLARDAN KAYNAKLANAN TELEKOMÜNİKASYON VEYA İNTERNET KESİNTİLERİNİ KAPSAMADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. HİZMETLER, İNTERNETİN DOĞAL RİSKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK FAKTÖR TARAFINDAN SINIRLANABİLİR.

SINIRLI SORUMLULUK

GEÇERLİ YASALARLA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, iOS-UNLOCKER KİŞİSEL YARALANMALARDAN VEYA HERHANGİ BİR ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KÂR KAYBI, VERİ VEYA BİLGİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA YAZILIM VEYA HİZMETLERİ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN KULLANIMINIZDAN YA DA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN YA DA DİĞER TİCARİ HASARLAR VEYA KAYIPLAR DAHİLDİR YAZILIM VEYA YAZILIMLA BAĞLANTILI UYGULAMALAR, SORUMLULUK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ YA DA DİĞER NEDENLERDEN) BAKILMAKSIZIN VE iOS-UNLOCKER BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, NEDEN OLURSA OLSUN. BAZI YETKİ ALANLARI KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. NE OLURSA OLSUN, iOS-UNLOCKER'IN TÜM ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR DURUMDA ELLİ DOLARI (50.00 ABD Doları) AŞMAZ. YUKARIDA BELİRTİLEN ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINDA BAŞARISIZ OLSA BİLE, YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLACAKTIR.

FİKRİ MÜLKİYET

Hizmetler telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları (topluca "Fikri Mülkiyet Hakları") ile korunmaktadır ve bunların her türlü yetkisiz kullanımı bu Koşulları ihlal eder ve geçerli yasaları ihlal edebilir. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Hizmetleri kullanmanız için size açık veya zımni hiçbir hak vermiyoruz. Hizmetlerin herhangi birini kopyalamamayı, yeniden yayınlamamayı, çerçevelememeyi, indirmemeyi, iletmemeyi, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmamayı, kiralamamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, görüntülememeyi, gerçekleştirmemeyi, lisanslamamayı, alt lisans vermemeyi veya tersine mühendislik yapmamayı kabul etmektesiniz. . Ayrıca, Fikri Mülkiyet Haklarımızı ihlal edebilecek herhangi bir işlem yapmamayı da kabul etmektesiniz.

HUKUK

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkeleri hariç olmak üzere, Kaliforniya Eyaleti kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Koşullar, uygulaması açıkça hariç tutulan Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi tarafından yönetilmeyecektir. Herhangi bir nedenle yetkili bir mahkeme herhangi bir hükmün veya onun bir bölümünün uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu Lisansın geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. ABD, Santa Clara'nın 75 mil içinde veya yakınında bulunan federal veya eyalet mahkemeleri, bu Koşullar kapsamında tahkim edilmeyen tüm yasal işlemler için münhasır yargı ve yer olacaktır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu tür mahkemelerin yargı yetkisini ve yerini kabul etmektesiniz ve bu yargı yetkisine ve mahkeme yerine itirazınızdan feragat etmektesiniz.

TAHKİM

Telif haklarını korumak ve işbu Sözleşme kapsamındaki bir hakem kararını uygulamak için yapılan işlemler dışında, bu Sözleşmeden veya Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, ihtilaflar veya iddialar veya bunların ihlali, Amerikan Tahkim Derneği'nin kuralları uyarınca tahkim yoluyla nihai olarak çözülecektir. ("AAA") o zaman yürürlüktedir. Bir hakem olacak ve bu hakem AAA kurallarına göre tarafların karşılıklı mutabakatı ile seçilecektir. Tahkim, Kaliforniya, ABD'de veya iOS-Unlocker tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak ABD'de belirlenen başka bir yerde gerçekleştirilecektir. Hakem, ihtilaflı tüm konularda Kaliforniya Eyaleti yasalarını uygulayacaktır. Hakemin bulguları taraflar için nihai ve bağlayıcı olacaktır ve icra için herhangi bir yetkili yargı mahkemesine sunulabilir. Kaliforniya yasalarına bakılmaksızın, tahkimde galip gelen tarafa yasal ücretler verilecektir.

TAM SÖZLEŞME VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Şart, Siz ve iOS-Unlocker arasındaki Yazılımın kullanımına ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu konuya ilişkin önceki veya eş zamanlı tüm anlayışların yerine geçer. Yazılı olmadıkça ve iOS-Unlocker tarafından imzalanmadıkça, bu Şartta yapılacak hiçbir değişiklik veya değişiklik bağlayıcı olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamında verilen herhangi bir hakkı uygulamaması veya işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda diğer tarafa karşı işlem başlatmaması, ilgili tarafın sonraki hak uygulamalarından veya gelecekteki ihlaller durumunda müteakip eylemlerden feragat ettiği anlamına gelmez. . Bu Lisansın herhangi bir çevirisi, yerel gereksinimler için yapılır ve İngilizce ve İngilizce olmayan sürümler arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, yargı alanınızdaki yerel yasalar tarafından yasaklanmadığı ölçüde, bu Lisansın İngilizce sürümü geçerli olacaktır. Bu Şartların herhangi bir hükmünün veya hükmünün herhangi bir adli veya idari makam tarafından belirli bir durumda geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, bu beyan, buradaki diğer şart ve hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini veya rahatsız edici terimin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. veya başka herhangi bir durumda hüküm. Mümkün olduğu ölçüde hüküm, orijinal amacı gerçekleştirmek için yasal olarak izin verilen en geniş ölçüde yorumlanacak ve uygulanacaktır ve böyle bir yorum veya uygulamaya yasal olarak izin verilmemesi durumunda, Koşullardan ayrılmış sayılacaktır.