Användarvillkor för iOS-Unlocker

iOS-UNLOCKER TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du dessa villkor. iOS-Unlocker förbehåller sig rätten att söka alla gottgörelser i lag och rättvisa för eventuella brott mot dessa villkor.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är reserverade.

Det finns inneboende faror i användningen av programvara som är tillgänglig för nedladdning på Internet, och iOS-Unlocker uppmanar dig härmed att se till att du helt förstår alla risker innan du laddar ner någon av programvaran (inklusive men inte begränsat till, den potentiella infektionen av ditt system av datavirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

BILDER

Alla logotyper, startskärmar, sidrubriker, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och/eller klädsel (sammantaget "märken") som tillhör iOS-Unlocker eller dess tredjepartslicensgivare. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, är användning, kopiering, sändning, visning, modifiering eller distribution av märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från iOS-Unlocker förbjudet och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, integriteten eller andra lokala lagar.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH PRODUKTER

iOS-Unlockers webbplatser och produkter kan innehålla produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser. Sådana produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser är endast till för din bekvämlighet. iOS-Unlocker ansvarar inte för licensbegränsningarna och lagligheten av något innehåll i sådana produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser. Du kan behöva granska och godkänna tillämpliga användningsregler när du använder sådana produkter eller tjänster som ägs av tredje parts webbplatser. Dessutom innebär en länk till en tredjepartswebbplats inte att iOS-Unlocker stöder webbplatsen eller de produkter eller tjänster som hänvisas till där.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla iOS-Unlocker, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda oskadliga från och mot alla anspråk, förluster, skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller relaterat till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot något av dessa villkor.

ÅTERKOPPLING

Eventuella kommentarer eller material som skickas till iOS-Unlocker-programvaran, inklusive men inte begränsat till feedback, såsom frågor, kommentarer, förslag eller relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från iOS-Unlocker-mjukvaran ( "Feedback"), ska anses vara icke-konfidentiell. iOS-Unlocker Software ska inte ha några skyldigheter av något slag med avseende på sådan feedback och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, ställa ut, visa, transformera, skapa härledda verk och distribuera feedbacken till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan Feedback för vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan Feedback.

REPRODUCTIONS

Alla auktoriserade reproduktioner av någon av informationen häri måste inkludera upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra proprietära legender av iOS-Unlocker Software, på alla kopior av materialet som du har gjort. De lokala lagarna styr licensen för programvaran och användningen av denna webbplats.

COPYRIGHT

Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive utan begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av iOS-UNLOCKER TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED Allt material på denna webbplats är skyddat av lokal och internationell upphovsrättslagstiftning och kan får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassas eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i något medium utan föregående skriftligt tillstånd från iOS-UNLOCKER TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

VARUMÄRKE

iOS-Unlocker är ett varumärke som tillhör iOS-UNLOCKER TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED, och är lagligt skyddat. Det får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från iOS-UNLOCKER TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED i varje specifik instans. Användningen av iOS-Unlockers varumärke för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från iOS-Unlocker kommer att utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.

För eventuella frågor, vänligen gå in i vårt kundservicecenter för hjälp. Tack.